Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 372/2023 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji

czytaj więcej

Opublikowano: 29/11/2023

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia zwykłego

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 22 listopada 2023 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia MTB z siedzibą w Marciszowie, ul. Nadrzeczna 39, 58-410 Marciszów.

czytaj więcej

Opublikowano: 27/11/2023

Wyniki konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia

czytaj więcej

Opublikowano: 09/11/2023

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

OGŁOSZENIE o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu

czytaj więcej

Opublikowano: 19/10/2023

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 r."

Starosta Kamiennogórski zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kamiennogórskiego i na rzecz jego mieszkańców do zgłaszania uwag i wniosków do "Rocznego programu współpracy Powiatu

czytaj więcej

Opublikowano: 18/10/2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r.

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego

czytaj więcej

Opublikowano: 18/10/2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Obóz strażacki dla młodzieży", przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pisarzowicach,  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000063343, której oferta została złożona w

czytaj więcej

Opublikowano: 25/04/2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Udział uczniów z Powiatu Kamiennogórskiego w finale konkursu Młody Lean Lider", przez Stowarzyszenie "Wspólnie

czytaj więcej

Opublikowano: 25/04/2023

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W załączeniu znajdą Państwo Uchwałę Nr 317/2023 Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

czytaj więcej

Opublikowano: 31/03/2023