Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim


Dnia 28 stycznia 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie mikroprojektu pn. "Budowa tras wspinaczkowych na pograniczu polsko-czeskim". Projekt ten realizowany przez Powiat Kamiennogórski jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Głównym założeniem projektu jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza poprzez zagospodarowanie istniejących oraz stworzenie nowych rejonów wspinaczkowych wraz z niezbędną infrastrukturą turystyczną. W tym celu wykonane zostaną niezbędne prace umożliwiające bezpieczne uprawianie wspinaczki na naturalnych obiektach skałkowych usytuowanych na pograniczu polsko-czeskim oraz promocja wspólnej oferty turystyki wspinaczkowej.

Lokalizacja i liczba tras wspinaczkowych:

1. Skały/Urwisko Góra Trzy Kawałki - Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.
2. Zadzierna nad Zbiornikiem Bukówka - Lubawka. Powstanie 7 nowych tras wspinaczkowych.
3. Spękane Skały - Miszkowice. 50 istniejących tras wspinaczkowych poddanych zostanie rewitalizacji.
4. Kamieniołom Pod Pustelnią - Lubawka. Powstaną 4 nowe trasy wspinaczkowe.

Całkowity koszt projektu 26 180,23 euro. Dofinansowanie 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5% budżet państwa, 10% wkład własny.