Dla seniora

W powiecie kamiennogórskim oferta skierowana do seniorów jest atrakcyjna i różnorodna, pod względem kulturalnym, sportowym, zdrowotnym.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze planuje otworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Od 1 marca 2020. Realizacja projektu pn. ?Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi z powiatu kamiennogórskiego? jest finansowana z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Obecnie Gmina Miejska Kamienna Góra przygotowała także akcję akcję ?Herbatka dla seniora? która świetnie się rozwija. W styczniu Gmina Miejska Kamienna Góra rozdała wśród mieszkańców Kamiennej Góry (w wieku 65+) 450 zaproszeń na herbatę w miejscowych lokalach. Samorząd przystępuje też do pracy nad miejskim programem polityki senioralnej oraz do utworzenia domu seniora.  Miasto Kamienna Góra włączyło się do systemu Wspomagania Ratownictwa Pacjenta. Mamy dla mieszkańców Kamiennej Góry 150 elektronicznych opasek, które mogą uratować życie. Można je otrzymać bezpłatnie. W opaski systemu WRP powinny zaopatrzyć się osoby: niepełnosprawne, przewlekłe chore, zagrożone nagłymi atakami chorób takich jak np. cukrzyca, schorzenia serca, padaczka, choroba Alzheimera, itd.

W marcu 2017 r. Gmina Lubawka przystąpiła do otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r. o dofinansowanie utworzenia i wyposażenia Dziennego Domu Senior+. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce złożył wniosek, który został oceniony pozytywnie. 29 stycznia 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Dziennego Domu Senior+ w Bukówce, który zapewnia 20 miejsc dla osób w wieku powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo, mieszkających na terenie gminy.