Adresy stron internetowych przydatne niepełnosprawnym:

Powiat Kamiennogórski

http://kamiennagora.ecog.pl/ - Tłumacz migowy online w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze

www.pcpr.kamienna-gora.pl -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze

www.powsdskamiennag.naszsds.pl - Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze

www.dpsszarocin.wordpress.com- Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie

www.kamiennagora.praca.gov.pl - Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

www.mopskamiennagora.pl - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

www.gopskamiennagora.pl - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

www.mgopslubawka.pl - Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce

www.bip.marciszow.pl - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie

Państwowo - Rządowe

www.pfron.org.pl - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl - Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia

Ogólnopolskie

www.niepelnosprawni.pl - Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością

www.popon.pl - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.wson.wroc.pl  - Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

www.kson.pl - Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

www.ipon.pl - Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych

www.sprawni-niepelnosprawni.pl- Portal Dla Osób z Niepełnosprawnością oraz Pracodawców

www.pfon.org - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

www.pzn.org.pl- Polski Związek Niewidomych

www.pzg.org.pl - Polski Związek Głuchych

www.psouu.org.pl- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

www.ofoonr.lublin.pl- Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo

www.twk.org.pl- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

www.zg.tpd.org.pl- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

www.start.org.pl- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych

www.e-pion.pl - Portal Internetowy Osób Niepełnosprawnych

www.bezbarier.pl - Portal Pracy dla Osób Niepełnosprawnych