LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

NAZWA

ADRES

TELEFON/E-MAIL

GODZINY PRACY

ZAKRES PORADNICTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kamiennej Górze

al. Wojska Polskiego 1
58 - 400 Kamienna Góra

75 646 66 77
mopskg@o2.pl

 

7:30 -15:30

Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych. Rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy  oraz osób uzależnionych 
od alkoholu, narkotyków  i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry

ul. T. Kościuszki 6 
58 - 400 Kamienna Góra

75 744 19 44

poniedziałek 15.00 -17.30

środa
15.00 -17.00

 

Pomoc psychospołeczna dla ofiar  przemocy   domowej - spotkania indywidualne.

Działalność informacyjna i edukacyjna  dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   w Kamiennej Górze

al. Wojska Polskiego 10B

58-400 Kamienna Góra

75 610 62 54

gops@gminakg.pl

 

7.30 -15.30

Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych
i innych uzależnień.

Punkt Konsultacyjny              w Pisarzowicach
Centrum Biblioteczno ? Kulturalne

Pisarzowice 72

58 ? 424 Pisarzowice

75 610 60 63

kontakt@cbk.gminakg.pl

wtorek

15.00 ? 17.00

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych  i innych uzależnień.

Punkt Konsultacyjny            w Krzeszowie
Centrum Biblioteczno - Kulturalne

ul. Kalwaria 1
58-405 Krzeszów

75 610 60 62

kontakt@cbk.gminakg.pl

czwartek

15.00 - 17.00

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych  i innych uzależnień.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                        w Marciszowie

ul. Szkolna 4b
58 ? 410 Marciszów

 

75 74 10 652
gops@marciszow.pl

 

7.30 -15.30

Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych
i innych uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lubawce

ul. Dworcowa 33
58 - 420 Lubawka

 

75 74 11 800 sekretariat@mgops.lubawka.eu

 

poniedziałek 8.00-16.00

wtorek-piątek  7.00 - 15.00

Porady z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencja kryzysowa, pomoc dla bezrobotnych, rozwiązywanie problemów alkoholowych
i innych uzależnień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamiennej Górze

ul. H. Sienkiewicza 6A
58 - 400 Kamienna Góra

 

75 645 02 31

pcpr@kamienna-gora.pl

 

7.30 -15.30

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej, poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym socjoterapia, porady w ramach interwencji kryzysowej, pieczy zastępczej i świadczeń
w pieczy zastępczej, dofinansowania ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych, porady dla osób bezrobotnych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Powiatowe Centrum Edukacji
w Kamiennej Górze

ul. Papieża

Jana Pawła II 17

58 - 400 Kamienna Góra

75 64 50 244

pce@kamienna-gora.pl

 

8.00 - 16.00

Specjalistyczne porady dla dzieci z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii.

Rzecznik Praw Konsumentów

w Kamiennej Górze

ul. W. Broniewskiego 15

58 - 400 Kamienna Góra

75 64 50 159

powiat@kamienna-gora.pl

 

8.00 -13.00

Porady i informacje prawne
z zakresu ochrony interesów konsumenta.