Projekt "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim"

W partnerstwie z Gminą Miejską Kamienna Góra, Gminą Wiejską Kamienna Góra oraz Svazek obcí Východní Krkonoše, Powiat Kamiennogórski zrealizował projekt pn. "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim".

Projekt ma na celu poszerzenie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza oraz pogłębienie współpracy na rzecz rozwoju aktywnej turystyki transgranicznej i stworzenia wspólnego produktu turystycznego.

Działania w ramach projektu:

1. Zaprojektowanie i rewitalizacja tras wspinaczkowych w rejonach:

Spękane Skały - rewitalizacja 12 tras, 6 nowych tras;
Zadzierna - 12 nowych tras wspinaczkowych;
Pustelnia - 4 nowe trasy wspinaczkowe.

2. Montaż infrastruktury turystycznej w postaci tablic ze skałoplanami, drewnianych ławek bezpiecznego miejsca na ognisko.

3. Wydruk dwujęzycznej mapy turystycznej przedstawiającej rejony wspinaczkowe polsko-czeskiego pogranicza.

4. Zakup wraz z instalacją i oznakowanie 2 stacji ładowania e-rowerów w Krzeszowie i Kamiennej Górze.

5. Wyznaczenie trasy rowerowej łączącej atrakcje turystyczne polsko-czeskiego pogranicza

(w załączeniu).

 

Projekt "Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Wartość projekt: 27 271,92 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 23 181,13 EUR

Budżet państwa: 1 363,59 EUR

Wkład własny: 2 727,20 EUR