Narodowe Siły Rezerwy

Narodowe Siły Rezerwowe

NSR to w skrócie Narodowe Siły Rezerwowe, czyli nowa forma pełnienia służby wojskowej. Stanowi ona ofertę Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzającą możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu.

 

Wystarczy podpisać kontrakt, aby za otrzymanym wynagrodzeniem, corocznie brać udział w zaplanowanych wcześniej ćwiczeniach wojskowych (do 30 dni w roku), uczestniczyć w szkoleniu oraz kursach specjalistycznych, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.


Istotna jest możliwość odbywania służby w pobliskiej jednostce wojskowej, co pozwoli łączyć pasję z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.


Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.


Należy pamiętać, iż w trakcie trwania służby w NSR stosunek pracy nawiązany w środowisku cywilnym jest prawnie chroniony, a pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zastępstwem zatrudnianego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.


Ułatwienia dla pracodawców zatrudniających rezerwistów

Wydłużenie z 30 do 90 dni terminu na złożenie przez pracodawcę wniosku o rekompensatę za poszukiwanie zastępstwa za rezerwistę powołanego na ćwiczenia - to jedno z ułatwień dla pracodawców, które wynikają z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowe przepisy wprowadzą kilka ułatwień dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, m.in.:

  • pracodawca ubiegający się o rekompensatę za poszukiwanie zastępstwa za pracownika powołanego do podjęcia służby w NSR nie będzie już musiał szukać adresu siedziby jednostki wojskowej zatrudnionego - wniosek w tej sprawie złoży do jednostki wojskowej właściwej według miejsca swojej siedziby, a dodatkowo
  • będzie miał na to więcej czasu - 90 dni zamiast 30.

Znowelizowane przepisy mają zwiększyć atrakcyjność służby i udoskonalić funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych, utworzonych w 2010 roku w ramach programu profesjonalizacji polskiej armii. Przewidują m.in. zachęty finansowe dla żołnierzy NSR, którzy za każdy dzień ćwiczeń lub okresowej służby wojskowej zamiast 1/30 otrzymają 1/21 dwuipółkrotnej średniej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Uposażenie będzie wypłacane według stanowiska służbowego, a nie stopnia wojskowego, jak dotychczas. Zostanie też wprowadzony dodatek motywacyjny za posiadanie klasy kwalifikacyjnej.

Ponadto wydłużony ma zostać maksymalny czas służby w NSR. Dotychczas było to 15 lat, a nowelizacja przewiduje, że limitem będzie granica wieku odpowiednia dla stopnia wojskowego - 50 lat dla szeregowych i 60 lat dla podoficerów i oficerów.

Nowa ustawa umożliwia też ponoszenie przez armię kosztów szkoleń żołnierzy NSR na rynku cywilnym. Chodzi o podnoszenie kwalifikacji, które byłyby przydatne w wojsku. Ponadto dzięki nowelizacji możliwa będzie zmiana kontraktu i stanowiska służbowego żołnierza NSR bez konieczności przeprowadzania ponownie procedury weryfikacyjnej.

Nowelizacja zostanie teraz przekazana prezydentowi do podpisu.

Źródło: www.sejm.gov.pl