Dane koordynatora

Na podstawie art.14 ust.1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 t.j.) Starosta Kamiennogórski wyznaczył Panią Elżbietę Seweryniak-Bijak na Koordynatora do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot,

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,

3) monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze

Elżbieta Seweryniak-Bijak

adres do korespondencji: ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra

pokój 300, II piętro

tel.: +48 75 6450 136

e-mail: sekretariat@kamienna-gora.pl