Edukacja

Wykaz szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Kamiennogórski


Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze

Liceum Ogólnokształcące

 

dane teleadresowe:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2
58-400 Kamienna Góra
tel.: 75 645 01 82
fax: 75 645 01 83
e-mail: zso@kamienna-gora.pl
www.zso.kamienna-gora.pl


Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego
Technikum

Szkoła Branżowa I Stopnia

dane teleadresowe:
ul. Traugutta 2
58-400 Kamienna Góra
tel.: 75 645 02 00
fax: 75 645 01 93
e-mail: zszio-kg@o2.pl
www.zszio-kg.edu.pl


Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze

Przedszkole Specjalne

Szkoła Podstawowa 

Szkoła Przysposobiająca do Pracy

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

dane teleadresowe:
ul. St. Staszica 11
58-400 Kamienna Góra
tel./fax: 75 645 02 19
www.zss-kg.pl


Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze

Bibliotek Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

dane teleadresowe:
ul. Papieża Jana Pawła II 17
58-400 Kamienna Góra
tel./fax: 75 645 02 44
e-mail:kontakt@pcekamgora.org
www.pcekamgora.org


Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kamiennej Górze

dane teleadresowe:
ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra
tel.: 75 645 02 40
fax: 75 645 02 41
e-mail: moskg@o2.pl
www.moskg.pl