Rada powiatu

jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Skład osobowy rady powiatu kamiennogórskiego - VI kadencja

Andrzej Mankiewicz - Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Maria Bych - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Jarosław Gęborys

Zofia Kolat

Bożena Kończak

Ireneusz Kordziński

Adam Krok

Zenon Król

Małgorzata Krzyszkowska

Urszula Machaj

Mariusz Mućwicki

Andrzej Przybytek

Grzegorz Rozwadowski

Artur Sarzyński

Halina Włodarczyk

Damian Wójcik

Edyta Wyrostek