Dotacje - wzory dokumentów

Poniżej znajdują się aktualnie obowiązujące wzory dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych wraz z instrukcją wypełniania oferty realizacji zadania.