Adresy stron internetowych przydatnych w działalności OP

Adresy stron internetowych przydatnych w działalności organizacji pozarządowych:

http://www.ngo.pl/ - ogólnopolski portal organizacji pozarządowych
http://dolnoslaskie.ngo.pl/ - dolnośląski portal organizacji pozarządowych
http://www.rcwip.pl/ - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
http://www.klon.org.pl/ - strona Stowarzyszenia Klon/Jawor
http://www.wolontariat.org.pl/ - Centrum Wolontariatu
http://www.batory.org.pl/ - Fundacja im. Stefana Batorego
http://www.frow.pl/ - Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://www.pozytek.gov.pl/ - Departament Pożytku Publicznego - serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
http://www.umwd.dolnyslask.pl/ - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
http://www.duw.pl/ - Dolnośląski Urząd Wojewódzki
http://www.senat.gov.pl/ - Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.mpips.gov.pl/ - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mk.gov.pl/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.msport.gov.pl/ - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.men.gov.pl/ - Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.msz.gov.pl/ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej