Aktualizacja danych organizacji pozarządowych

Mając na uwadze owocną współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu kamiennogórskiego, Starosta Kamiennogórski oraz Pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, uprzejmie proszą stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, stowarzyszenia zwykłe, fundacje, uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej o wypełnienie formularza aktualizacji danych.

 

Wypełnienie oraz dostarczenie przez Państwa formularza, umożliwi stworzenie rzetelnej i aktualnej bazy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kamiennogórskiego.

 

Uzupełniony formularz można przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze: ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra / wysłać mailem na adres: szkolenia@kamienna-gora.pl lub złożyć w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Starostwa. 

 

Zachęcamy do współpracy !

Pliki do pobrania: