Rachunki bankowe

Powiat Kamiennogórski

PKO Bank Polski S.A.

  • Rejestracja pojazdów, prawa jazdy oraz inne opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Komunikacji
  • Opłaty związane z rejestracja jachtów innych jednostek pływających załatwianych w Wydziale Architektury i Środowiska

    40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

  • Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

  • Karta parkingowa

43 1020 3668 0000 5802 0465 9654

  • Zajęcie pasa drogowego, usunięcie i przechowywanie pojazdu, karty wędkarskie

40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

  • Wszelkie opłaty w sprawach załatwianych w Wydziale Geodezji

40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

 

Opłaty skarbowe należy wpłacać na rachunek bankowy:

Gmina Miejska Kamienna Góra

PKO Bank Polski S.A.

97 1020 5226 0000 6202 0627 0351