Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie

W załączniu znajdą Państwo REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego" realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013.