Święto Mleka, Święto Przedsiębiorczości

Dnia 31 sierpnia 2019 r. (sobota) nad kamiennogórskim zalewem odbędą się Dni Powiatu Kamiennogórskiego. W ramach wydarzenia będą miały miejsce równolegle dwie imprezy o charakterze regionalnym:

IX edycja Święta Mleka to lokalne tradycje związane z produkcją i przetwórstwem mleka, ekologiczne, zdrowe i smaczne produkty mleczne i nie tylko, sudecka wieś wczoraj i dziś, a przede wszystkim doskonała zabawa dla kilku pokoleń. To również podziękowanie wszystkim, których codzienna, wytrwała praca pozwala korzystać z darów kamiennogórskiej ziemi.

po raz czwarty zorganizowane zostanie Święto Przedsiębiorczości - wydarzenie, które promuje firmy funkcjonujące na terenie powiatu kamiennogórskiego - ich profile działalności, osiągnięcia, sukcesy, tradycje - to doskonała promocja powiatowego biznesu budująca jego wizerunek, więź z mieszkańcami i tożsamość lokalną, urozmaicone licznymi konkursami i zabawami dla wszystkich. Nieodłączną częścią tego wspaniałego święta jest również przyznanie prestiżowych tytułów w Plebiscycie "Pracodawca Roku Powiatu Kamiennogórskiego".

Cele operacji:

-stworzenie dogodnych i atrakcyjnych warunków do ogólnopojętego rozwoju obszarów wiejskich;

-zwiększenie świadomości grupy odbiorców operacji w zakresie możliwości korzystania z instrumentów pomocy zarówno finansowej, jak i merytorycznej w obszarze rolnictwa;

-poprawa konkurencyjności lokalnego rolnictwa dzięki zintensyfikowanym działaniom propagującym rodzime produkty rolne;

-poprawa jakości życia mieszkańców oraz promocja zrównoważonego rozwoju okolicznych wsi;

-zwiększenie świadomości hodowców bydła w zakresie innowacji w rolnictwie oraz aktualnej polityki rolnej.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

-wzrost świadomości, a przede wszystkim wiedzy mieszkańców obszarów wiejskich na temat polityki rozwoju obszarów wiejskich i możliwości rozwoju;

-wzrost zaangażowania jednostek, organizacji oraz przedsiębiorców w realizację nowych projektów wpływających na rozwój lokalny;

-kultywowanie tradycji i  zachowanie obyczajów;

-wzrost świadomości uczestników wydarzenia w obszarze polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz promocji ich zrównoważonego rozwoju;

-powstawania nowych inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej.