Adresy i instytucje

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
Tel. 22 534 91 90
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Menu07&news_cat_id=168&layout=0
e-mail
uke@uke.gov.pl

Delegatura UKE we Wrocławiu
ul. Romualda Traugutta 1/7
50-449  Wrocław,
Tel. 71 348 86 50
Fax 71-348-86-76
e-mail: wroclaw@uke.gov.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
50 - 069 Wrocław,
ul. Ofiar Oświęcimskich 15a
tel. (71) 344 20 30
fax:(71) 344 26 02
sekretariat@wiih.wroclaw.pl

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra,
ul. Groszowa 1
tel. (75) 752-52-40, 643-25-70 fax. 752-52-40
ihjg@wiih.wroclaw.pl

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Plac Powstańców Warszawy 1
00 - 950 Warszawa
Tel. 22 556 08 00
http://www.uokik.gov.pl/

Delegatura UOKiK we Wrocławiu
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel. 71 344 6587
71-3405922
E-mail: wroclaw@uokik.gov.pl

 

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel. (22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (22) 333-73-29
http://www.rzu.gov.pl

 

Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
Tel. 22 551 77 00
http://www.rpo.gov.pl/
https://www.rpo.gov.pl/wniosek/
Infolinia
obywatelska 800 676 676
http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=9745

 

Rzecznik Praw Dziecka
Ul. Śniadeckich 10
00 - 656 Warszawa
Tel. 022 696 55 50
http://www.brpd.gov.pl
Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12
http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=729

 

Europejskie Centrum Konsumenckie
Plac Powstańców Warszawy 1
00 - 950 Warszawa
Tel. 22 556 01 18
http://www.konsument.gov.pl
http://www.konsument.gov.pl/pl/kontakt
info@konsument.gov.pl

 

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.(22) 48 68 400
Więcej informacji: www.zbp.pl