aktualność

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia zwykłego

Opublikowano: 27/11/2023

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały z dnia 22 listopada 2023 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia MTB z siedzibą w Marciszowie, ul. Nadrzeczna 39, 58-410 Marciszów.


Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiony został Ryszard Kudryńki.


Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie
do 17 grudnia 2023 roku na adres: ul. Tęczowa 17b, 59-120 Bolków. 

 


                                                                                 Likwidator: Ryszard Kudryński

Pliki do pobrania: