aktualność

Cyfrowy powiat

Opublikowano: 01/02/2023

Powiat Kamiennogórski realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt Cyfrowy Powiat umożliwi Starostwu Powiatowemu zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez zakup usługi diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkoleń, sprzętu oraz migrację strony WWW.

W ramach procesu zwiększania bezpieczeństwa informatycznego przewidziano:

  • wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego (11 stacji roboczych),
  • zakup centralnych zasilaczy UPS - jeden z nich zasili urządzenia w budynku głównym, drugi jeden z wydziałów Starostwa. Dzięki możliwości podtrzymania zasilania nawet do 30 minut, ochroni to sprzęt komputerowy przed nieoczekiwanym wyłączeniem, w konsekwencji zapobiegnie utracie połączenia z siecią LAN/Internet i utracie danych, jak również umożliwi bezprzerwowe działanie, przyczyniając się do komfortowej pracy i obsługi klientów bez konieczności oczekiwania, a ogólnie zapewni ciągłość działania całej jednostce,
  • migrację strony www Starostwa do bezpiecznej i aktualnej strony przy wykorzystaniu modelu SaaS (aplikacji hostowanej w chmurze). Nowoczesna i bezpieczna chmura gwarantuje, wysoki poziom bezpieczeństwa danych, kopię zapasową, aktualizację zabezpieczeń i systemu CMS, zapewnia wsparcie techniczne oraz dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawa.
Wartość projektu: 127 405,50 zł.

Okres realizacji: do 31.10.2023 r.

Adres strony projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- Portal Gov.pl (www.gov.pl)