aktualność

Potrzebujesz pomocy prawnika?

Opublikowano: 19/04/2021

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nie musisz za nią płacić.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

  • informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki,
  • informację, jak można rozwiązać twój problem prawny,
  • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pismo procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym), wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
  • informację o kosztach postępowania sądowego i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy do sądu,
  • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji.

Jak skorzystać z pomocy?

W okresie pandemii, wystarczy skontaktować się telefonicznie z dyżurującym prawnikiem, który
w danym dniu i w określonych godzinach pełni dyżur według ustalonego harmonogramu:

Pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku, a nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w czwartek i piątek od 7.30 do 11.30.

Wszelkie informacje dotyczące udzielania bezpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze BIP zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA https://kamienna-gora.bip.net.pl

Informację można też uzyskać pod numerem telefonu 75 64 50 254 i pocztą elektroniczną sekretarz@kamienna-gora.pl

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej a w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy.