aktualność

Zadanie pn. Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej

Opublikowano: 01/03/2021

Zadanie pn. "Ekowycieczki po Ziemi Kamiennogórskiej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 33 000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW: 29 370,00 zł - 89%

W ramach zadania wydana została publikacja przyrodnicza będąca wnikliwym opisem siedlisk zwierząt i roślin z terenu powiatu kamiennogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych gatunków chronionych oraz terenów objętych programem Natura 2000.

Książka zawiera charakterystykę środowiska przyrodniczego Powiatu Kamiennogórskiego, opis najciekawszych siedlisk i form ochrony przyrody na jego terenie, przećwiczone na warsztatach metody wykonania zielnika metodą cyjanotypii, mnóstwo ciekawostek ekologicznych, zdjęć oraz propozycji wycieczek przyrodniczych. Nakład wydawnictwa to 3000 egzemplarzy, które trafią do dzieci i młodzieży z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Dodatkowo dzięki realizacji zadania przeprowadzony został plener fotograficzny połączony z warsztatami edukacyjnymi dla dzieci z terenu powiatu oraz odbył się kurs dla nauczycieli dot. wykonywania zielników metodą fotograficzną tzw. cyjanotypią.